www.account.com.mkАгенција за финансиско - сметководтсвени услуги
 

Клиенти-Партнери

Довербата и подршката која ни ја дадоа корисниците на нашите услуги беше пресуден фактор за нашиот постојан раст. Со долгогодишното искуство достигнавме ниво каде што како наши клиенти се јавуваат домашни компании од сите области како и друштва со 100% мешовит и странски капитал.


Наши клиенти:

 • Производствени компании со разни производни процеси
 • Градежни компании
 • Транспортни и шпедитерски компании
 • Здравствени организации, приватни здравствени ординации
 • Финансиски менаџмент и сметководство на проекти финансирани од ЕУ, IPA проекти
 • Адвокати, Нотари, Извршители, Проценители...
 • Фирми од области на финансиски услуги (Брокерски куќи,инвестициони фондови)
 • Маркетинг Агенции, Продуцентски и Издавачки куќи
 • Буџетски образовни институции (Установи)
 • Невладини организации и здруженија
 • Туристички агенции
 • Сервисни и останати дејности

БИДЕТЕ И ВИЕ ДЕЛ ОД НАШИТЕ ЗАДОВОЛНИ КЛИЕНТИ